Qui som

Gabinet Jurídic Xavier Sánchez Ruiz és un despatx d’advocats i consultors multidisciplinari especialitzat en Dret Civil, Mercantil y Penal fundat al 2014 amb seu a Barcelona, carrer Pau Claris, número 172, pis 5è, porta 1ª A.

El despatx dirigit per Xavier Sánchez Ruiz, jurista de consolidada trajectòria i especialització com advocat, té una clara vocació de servei i compromís amb el client, en llaures a l’ excel·lència en el treball, la proximitat amb el client i la sensibilitat en els assumptes a tractar. La nostra vocació de servei entén l’exercici de l’advocacia des de la màxima honestedat professional per oferir als nostres clients plena confiança i immediatesa.

L’equip professional es dirigeix no només a la resolució dels conflictes intersubjectius d’interessos jurídics dels nostres clients, sinó també a la prestació de serveis que els permetin desenvolupar llurs activitats amb garanties de seguretat jurídica, eficàcia i rendibilitat econòmica i financera. El nostre compromís amb el client és absolut.

Els principis rectors de funcionament del despatx s’ inspiren, per tant, en el màxim respecte a la legalitat; en el compliment de les normes deontològiques establertes en els Estatuts Col·legials, tant com en allò que fa referència a les relacions entre lletrats, como a les relacions entre advocats i clients i amb l’Administració de Justícia; en un ferri manteniment del secret professional; en la utilització raonable de la clàusula de consciència per a l’ acceptació dels casos sotmesos a encàrrec en virtut del nostre codi ètic i en el tracte personalitzat que s’ofereix a cada client.

La firma es dedica a assumir la defensa i representació de persones físiques i jurídiques en els procediments judicials, així com la resolució extrajudicial dels conflictes. La firma, a més, compta amb una sòlida experiència en l’assessorament jurídic a particulars i empreses, així com en l’elaboració d’informes i dictàmens jurídics.

Gabinet Jurídic Xavier Sánchez Ruiz manté acords de col·laboració per a la formació d’advocats amb diferents universitats.

Xavier Sánchez Ruiz

Soci fundador
Xavier Sánchez Ruiz

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996-2001).

Estudis de Judicatura (2002-2007), i des de 2005 al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per mitjà de la Resolució JUS/1949/2005, de 22 de juny (DOGC 4414), per la qual es resol el concurs d’atorgament de places publicat a la Resolució JUS/797/2005, de 17 de març (DOGC 4351).

Lletrat incorporat a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de l’any 2007, especialitzant-se des de llurs inicis en el Dret Processal i raonament probatori.

Títol de Màster d’Advocacia Penal per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (2008-2009).

Després de l’entrada en vigor la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, de reforma del Codi Penal, de la que fou modificació legal més rellevant l’abolició del nostre ordenament jurídic penal del vell aforisme romà societas delinquere non potest, uneix llur experiència i coneixement en totes les àrees del Dret Penal –preventiu i processal– amb la responsabilitat penal de les persones jurídiques –Dret Penal Econòmic i d’Empresa– i la configuració de models de gestió i organització per a la prevenció de fets delictius –Corporate Compliance–.

Àrees d’activitat

Gabinet Jurídic Xavier Sánchez Ruiz exposa, de forma no exhaustiva, les àrees d’especialització de l’equip professional procurant conjugar dos aspectes no sempre conciliables: el rigor jurídic i la claredat didàctica.

Aquesta exposició està dirigida, doncs, fonamentalment, a clients llecs en Dret. Busca més la didàctica que la teoria jurídica. Esperem, no obstant, que la seva eventual lectura per algun col·lega no sigui ocasió de tedi irresistible. El que pugui perdre amb això en rigor ho guanya en claredat, que és, d’altra banda, la cortesia, també del jurista. Desitgem haver-ho aconseguit en benefici del lector.

Contacte

El convidem a que realitzi la seva consulta: li contestarem sense compromís i amb la màxima professionalitat. Pot contactar-nos per mail o mitjançant el formulari a continuació.

[E] info@xaviersanchezruiz.com


  Estem a:

  Barcelona

  Carrer Pau Claris 172, 5º 1ª A.
  08037 Barcelona
  [T] +34 937 823 879 · [F] + 34 932 938 851

  Menú